รัก...จัง เจ้ายอดรัก
หนัก...เจ้าหนัก รักเอย
ปล่อย..ใจข้า รักเอ่ย
วาง...ยากจังเลย ความรัก

รัก....ยากนัก จะปล่อยไป
ไกล...รักห่างใจ เจ็บช้ำ
คิด....แต่ไม่ถึง ประจำ
ถึง....พร่ำคำ รักไม่หวนคืน

 

ป.ล. มีพบก็ต้องมีจาก มีพรากก็ต้องมีเจอ เรื่องอะไรแบกไว้แล้วหนัก เราก็ต้องปล่อยวาง ถ้าแบกไว้จะมีประโยชน์ อะไร  ให้ใจ เราเจ็บช้ำ เหนื่อยล้า ก็วางไว้ ตรงนั้นละ เดี่ยว จะเรียกรถเทศบาลมาเก็บให้ รักร้ายๆ ก็ทิ้งไป เก็บเอาไว้ เฉพาะ ความทรงจำดีดี และ สวยงาม

"ความรัก คือ ความเจ็บปวด ที่สวยงาม ที่สด" ที่เราจะได้พบเจอ