แรงบันดาลใจ และโอกาส

จะซักล้าง ซักใจ ใช่ไกลอืน
ไม่ต้องฝืน ต้องย่าง ต้องห่างหา
ไม่ต้องไกล แต่ใกล้ ในนัยตา
ล้างอุรา ล้างจิต ถึงนิพพาน

Comment

Comment:

Tweet

จะซักล้าง ซักใจ ไปใยหนอ
อย่าได้ท้อ บางคราว อาจห่างหาย
บ่มความคิด ถึงเธอ มิเสื่อมคลาย
แม้ชีพวาย ไม่ห่าง ร้างอุรา

#1 By Kiss The Rain on 2009-09-07 18:42