คิดถึง.....น้องนางนวลอนงค์
คิดถึง.....วันคืนคงหยอกเย้า
คิดถีง.....วันวานของสองเรา
คิดถึง.....พูดเบาเบาก็เข้าใจ

Comment

Comment:

Tweet