สายฝนมาแล้วน้องแก้วจ๋า
โอ๋ขวัญตาของพี่อยู่ที่ไหน
ฝนทางนี้หนาวนักหนาวจับใจ
พี่อาลัยแก้วใจมิรู้คราย

มองสายฝนอนงค์นางคิดฉไน
จากกันไกลตัดเยื้อใยแล้วหรือนี่
นั่งดื่มเหล้าแต่มิได้เคล้านารี
อันตัวพี่รักฤดีนี้ร่ำไป

สามราตรีจากนารีมิเป็นอื่น
มิแช่มชื่นจากเจ้าน้ำตาไหล
เปรียบตัวเจ้าละอองฝนล่องลอยไป
พาฤทัยของพี่นี้จากจร

edit @ 6 Sep 2009 08:18:58 by ผัดไท

Comment

Comment:

Tweet

สายฝนซัดสาดมาเป็นสาย
มีรู้คลายความเหงาเช้ายันค่ำ
เคยพูดคุยพร่ำรักยังจดจำ
ยังดื่มดำอาลัยรักที่เคยมี

สายฝนโปรยมาพาเหงาเศร้า
มีแต่เรากับสายฝนในคืนนี้
อนงค์น้องเคยคลอเคล้าที่เคยมี
มาบัดนี้จำต้องเลิกลาร้างโรย
สายฝนโปรยมาพาใจชื่น
ทำวันคืนอิ่มเอมมิรู้หาย
ความคิดถึงรัดตึงมิรู้คลาย
ฝนโปรยสายหลั่งรดฉ่ำหัวใจ

#1 By Kiss The Rain on 2009-09-06 08:30