แล้ววันที่ ต้องจาก ลาก็มาถึง
มิตรภาพ ทราบตราตรึง ตลอดมา
จากวันเริ่ม แรกพบ จบจากลา
ล่วงเวลา จำจาก ห่างล่วงเลย


ป.ล.ขอบคุณสำหรับทุกอย่างครับ สำหรับเพื่อนๆ ทุกๆท่าน
แต่....คิดว่าเวลา สำหรับ การใช้ชื่อ *ผัดไท ~ กวีไร้รัก* บนโลก ออนไลน์
หมดลงแล้ว ขอบคุณ สำหรับ ทุกอย่างที่ผ่านมา ขอบคุณจริงๆ